Browsing "APPLIED MATHEMATICS(응용수학과)" byTitle

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 11 to 14 of 14

Issue DateTitleAuthor(s)
2010-02리소그래피과정 중 PEB단계의 다중스케일문제에 대한 준 해석적 방법김사라
2012-08불충분한 반응에서의 이변수 포아송 회귀의 베이지안 추론강미화
2011-02블랙-숄즈 모델을 이용한 수치적 옵션 가격결정손경석
2009-02혼합 정규분포의 베이지안 ROC 곡선 추정박주원

BROWSE