Browsing "DEPARTMENT OF PUBLIC POLICY(정책학과)" byTitle

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 4 of 4

Issue DateTitleAuthor(s)
2009-02준정부기관 경영실적평가 제도에 관한 연구신범환
2008-08지방정부의 온라인 주민참여 실태분석서혁수
2008-02한국 전자정부 추진체계에 관한 실태분석조대정
2009-02韓國入養政策에 관한 實態 分析박기석

BROWSE