Browsing byAuthor최재혁

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2010-08선 학습 추정기를 이용한 반복 학습 제어의 추종 성능 향상최재혁
2015-08해체주의적 관점에서 본 윌리엄포사이드 작품 연구최재혁
2008-08형사법상 개인정보보호에 대한 연구최재혁

BROWSE