Browsing byAuthor정기웅

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2019-02BLE를 활용한 대중교통 스마트 자동결제 및 요금징수 시스템 연구정기웅
2023삼중음성유방암 세포주에서 히스타민 수용체 1 대항제의 항암효과에 대한 연구정기웅
2013-08새로운 광가교성 Cinnamide Homopolymer의 합성 및 특성연구정기웅

BROWSE