Browsing byAuthor김영대

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2015-08Ti-Si 복합탈산 용강의 질소 용해도 및 TiN 생성에 관한 연구김영대
2021정신질환 수용자의 교정처우에 관한 연구김영대
2009-08천식과 비만 소아에서 비만과 관련된 에너지 조절 호르몬과 영양소의 역할김영대

BROWSE