Browsing by Author 서원남

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 8 of 8

Issue DateTitleAuthor(s)
2011-12'走'부수자에 나타난 의미 연구서원남
2012-06사기열전을 통해 본 고금의 용례연구서원남
2013-07劉德新 ˂餘慶堂十二戒˃ 譯註서원남
2014-06古漢語 연구와 ˂史記˃文獻 정리서원남
2014-08史記 三家注에 보이는 文字관련 訓誥의 고찰서원남
2015-03《史記》 三家注의 교감 연구서원남
2015-02『家訓』譯註서원남; 서원남
2015-12燕翼篇譯註서원남

BROWSE